ANKIETA
BADAJĄCA OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKÓW
W ZAKRESIE OFERTY GAZET I CZASOPISM

  1. Z jakich tytułów gazet i czasopism najczęściej Pan/Pani korzysta w naszej bibliotece?

  1. Czy oferta gazet i czasopism naszej biblioteki jest wystarczająca?
      tak       nie       nie mam zdania


  1. O jakie tytuły gazet i czasopism należałoby uzupełnić ofertę biblioteki?