Konkurs w ramach “Integracyjnego Festiwalu Nauki” –    20.06.2017
Szanowni Państwo Dyrektorzy
i Nauczyciele szkół i placówek
z terenu powiatu konińskiego!

Fundacja Mielnica,
Gmina Skulsk,
Stowarzyszenie Kadry dla Konina,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
oraz Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Skulsku
zapraszają uczniów do udziału

w Konkursie na projekt naukowy zorganizowanym
w ramach “Integracyjnego Festiwalu Nauki”
.

Konkurs odbędzie się 24 listopada 2017 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest opracowanie projektu naukowego
przez zespoły, w skład których będą wchodziły osoby niepełnosprawne.
Zespoły należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego
do 23 września 2017 r. Szczegółowy opis znajduje się w regulaminie konkursu.

Projekt jest współfinansowany przez Zarząd Powiatu Konińskiego
i Gminę Skulsk.

Zapraszamy serdecznie – organizatorzy

Regulamin