Ogólnopolski konkurs krasomówczy    23.08.2017
Zachęcamy do udziału w “Ogólnopolskim konkursie krasomówczym dzieci i młodzieży szkolnej”. Konkurs zorganizowany będzie w trzech kategoriach wiekowych: a/ dzieci szkół podstawowych, b/ młodzieży szkół gimnazjalnych, c/ młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Finał kokursu dla wszystkich trzech kategorii wiekowych odbędzie się w dniu 21 października 2017 r. (sobota) w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu (Poznań-Śródka), ul. Bydgoska 4a – rozpoczęcie o godz. 10.30.

Regulamin konkursu

Program finału

Zgłoszenie