Projekt “Moje kompetencje – Twój sukces”    30.08.2017
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu “Ekspert Wspomagania”.

Szkolenie realizowane będzie w projekcie partnerskim “Moje kompetencje – Twój sukces”, finansowanym w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER. Szkolenia przygotowują ekspertów wspomagania do pracy ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o projekcie.

Informacja o projekcie – zaproszenie

Ścieżka realizacji projektu

Regulamin rekrutacji do projektu “Moje kompetencje – Twoj sukces” Działanie 2.10 MEN

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – pisemna deklaracja współpracy z instytucją wspomagania MEN 2.10

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – pisemna deklaracja współpracy ze szkołą objętą wspomaganiem MEN 2.10

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie przez trenerów zatrudnionych przez CDN w Koninie