Konkurs ”Warto wiedzieć, warto zobaczyć“    13.09.2017
Szanowni Państwo!

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego “Warto wiedzieć, warto zobaczyć”.

I edycja konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem “Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy”.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych i realizowany w tych dwóch kategoriach. Celem konkursu jest pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją, a także pogłębienie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli bibliotekarzy.

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu dowolnej formy zajęć edukacyjnych, np.: scenariusza lekcji, imprezy, projektu, wystawy. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie do 20 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) pracy konkursowej w wersji papierowej i zapisanej na zewnętrznym nośniku danych (płyta CD/DVD, pendrive) wraz z kartą uczestnika.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca listopada 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl). Wręczenie nagród i wyróżnień dla zwycięzców nastąpi podczas zorganizowanej w tym celu uroczystości.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Załączniki:
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.