Konkurs “Bądź EKO, działaj EKO!”    13.09.2017
Szanowni Państwo!

Informujemy o organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Konkursie “Bądź EKO, działaj EKO!”. I edycja konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem “Walka ze smogiem”.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych z terenu Wielkopolski.

Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie do 20 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) pracy konkursowej wraz z kartą uczestnika oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego ucznia dotyczącym zakresu praw autorskich.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca listopada 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl). Wręczenie nagród i wyróżnień dla zwycięzców nastąpi podczas zorganizowanej w tym celu uroczystości.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem Konkursu.

Załączniki:

  • Uchwała nr 4180/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego

  • Regulamin Konkursu “Bądź EKO, działaj EKO!”

  • Karta uczestnika

  • Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia przystępującego do udziału w konkursie