Ogólnopolski konkurs historyczny o II RP    19.09.2017
Szanowni Państwo!

W związku z uchwałą Sejmu z 22 czerwca 2016 r. ustanawiającą rok 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych “«Nazywają mnie romantykiem i budowniczym zamków na lodzie». Józef Piłsudski na tle historii Polski (1914-1935)”. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postaci Józefa Piłsudskiego oraz dziejach Polski w okresie wskazanym w tytule konkursu.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyososbowe drużyny przygotowują audycję radiową/gazetę szkolną poświęconą Marszałkowi i/lub wybranemu aspektowi historii II RP. Etap drugi – finałowy zaplanowany jest 23 listopada 2017 r. Będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu J. Piłsudskiego oraz historii Polski w latach 1914-1935.

Termin zgłaszania uczestników: do 6 października 2017 r.

Informacja o konkursie

Regulamin konkursu