Szkolenie grantowe “Zrozumieć autyzm…”    26.09.2017
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek,
Koleżanki i Koledzy nauczyciele,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu informuje, że w wyniku postępowania przetargowego uzyskał prawo do realizacji grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

“Zrozumieć autyzm – zasady, sposoby, metody pracy z uczniem autystycznym.
Wykorzystanie diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi z województwa wielkopolskiego”
.

Szkolenia będą realizowane w dniach od 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r. w wymiarze 4 godzin zegarowych i będą obejmowały 2 godziny wykładów oraz 2 godziny warsztatów.

Grant ten jest skierowany do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Realizowany będzie w dziesięciu grupach po 25 osób.

Szczegółowe informacje

Odnośniki do rejestracji w systemie ISOS. (Uczestnik musi najpierw zarejestrować się w systemie, aby móc potem wysłać zgłoszenie na szkolenie.)

Piła
GE/01/01 https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4241/false
GE/01/02 https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4242/false

Konin
GE/01/03 https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4243/false
GE/01/04 https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4244/false

Leszno
GE/01/09 https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4249/false
GE/01/10 https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4250/false

Poznań
GE/01/05 https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4245/false
GE/01/06 https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4246/false

Na wszelkie pytania dotyczące rejestracji odpowiada sekretariat: Joanna Anyszewska, e-mail: doskonalenie@odn.kalisz.pl, tel. 62 7676 302.