Szkolenie grantowe “Prawa i obowiązki członka rady pedagogicznej…”    4.10.2017
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu organizuje w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty szkolenie

“Prawa i obowiązki członka rady pedagogicznej, kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej. Rola dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej. Ocenianie pracy oraz dorobku zawodowego nauczyciela”.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego

Miejsce szkolenia: Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań.

Termin szkolenia: październik-listopad 2017 r.

Szczegółowe informacje