Zmiany w szkoleniu “Joga dla dzieci…”    9.01.2018
Uwaga! Zmiany w szkoleniu “Joga dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat)” (symbol 2WM/42)

Zmiana terminu zajęć: z marca 2018 r. na 10 lutego 2018 r.
Zmiana liczby godzin: z 8 na 5
Zmiana kosztu szkolenia: ze 150 zł na 110 zł