Szkolenie z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych    12.03.2018
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w porozumieniu z Organizatorami informuje o szkoleniu z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych:
 1. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 2. Procedury rozstrzygania i rozwiązywania konfliktów (sąd, arbitraż, negocjacje, mediacje, facylitacje).
 3. Techniki komunikacji, negocjacji i mediacji.
 4. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach rówieśniczych, szkolnych i oświatowych:
  1. Specyfika mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych.
  2. Specyficzna funkcja i zadania mediatora w mediacjach rówieśniczych, szkolnych i oświatowych.
  3. Rola mediatora w mediacjach konfliktów rówieśniczych, szkolnych i oświatowych.
  4. Obszary zastosowań mediacji w konfliktach rówieśniczych, szkolnych i oświatowych.
  5. Udział i rola rodziców/opiekunów prawnych w mediacji, współpraca mediatora z nimi.
  6. Etapy mediacji w konfliktach rówieśniczych, szkolnych i oświatowych.
  7. Dokumentacja prowadzona i przygotowywana przez mediatora.
 5. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych w szkole.
 6. Specjalistyczne warsztaty (symulacje mediacji) kształtujące umiejętności:
  1. Prowadzenie posiedzeń wstępnych – informacyjnych, wspólnych oraz spotkań na osobności.
  2. Analiza konfliktu objętego mediacją, umiejętność stawiania diagnozy i hipotezy.
  3. Umiejętność stosowania właściwych technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji.
  4. Praca z emocjami stron, przełamywanie impasu w mediacji.
  5. Przygotowania dokumentacji niezbędnej w mediacjach rówieśniczych: sprawozdania, wnioski, ugody.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty Polskiego Centrum Mediacji uprawniające do bycia opiekunem mediatorów rówieśniczych w placówkach oświatowych, prowadzenia mediacji szkolnych (pomiędzy uczniami – nauczycielami, nauczycielami, nauczycielami – dyrektorem szkoły, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły oraz rodzicami i pracownikami szkoły) .

Informacje organizacyjne:
 1. Organizator szkolenia: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu i Samorząd Województwa Wielkopolskiego (CDN-y, ODN-y).
 2. Prowadzący: Pani Katarzyna Stryjek, Członek Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji, Prezes Polskiego Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto.
 3. Termin dla subregionu konińskiego: 19-21 marca 2018 r. (poniedziałek od godziny 10:00 do 19:00), wtorek, środa (od godz. 9:00 do 18:00).
 4. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodawie im. Św. Jana Pawła II, ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa.
 5. Cena szkolenia dla uczestnika: 450 zł (obejmuje: szkolenie, materiały, obiady, przerwy kawowe).
 6. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: prawowszkole@oirp.poznan.pl.
Informacje o szczegółach szkolenia można uzyskać pod telefonem: 783 708 707.

Jarosław Jankowski
Dyrektor
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie