Szkolenie “Efektywna edukacja i wychowanie w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych…”    3.04.2018
Szanowni Państwo,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówki doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zapraszają do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Efektywna edukacja i wychowanie w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Zakładach Poprawczych”.

Adresaci szkolenia: nauczyciele i wychowawcy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz nauczyciele szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych województwa wielkopolskiego.

Liczba godzin szkolenia: 4 godz. zegarowe.

Miejsca i terminy szkoleń: Poznań, Kalisz, Leszno, Konin, Piła, od 23.04.2018 r. do 16.05.2018 r. wg harmonogramu.

Cena szkolenia: 9 zł.

Szczegółowe informacje