Szkolenie grantowe “Nowy nadzór pedagogiczny – formy realizacji…”    10.04.2018
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu organizuje Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Nowy nadzór pedagogiczny – formy realizacji, znajomość i stosowanie prawa oświatowego, akty prawa wewnątrzszkolnego (wewnątrzprzedszkolnego). Dokumentacja w szkole”.

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

Liczba godzin: 6 godzin zegarowych.

Miejsca i terminy szkoleń: ośrodki doskonalenia nauczycieli w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Pile i Lesznie w okresie od 11 maja 2018 r. do 24 maja 2018 r. – harmonogram szkoleń w załączeniu.

Cena szkolenia: 13 zł.

Szczegółowe informacje o szkoleniu