Szkolenie grantowe “Rola i zadania dyrektora…”    11.04.2018
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu organizuje Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Rola i zadania dyrektora – lider pracy zespołowej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zarządzanie pokoleniami, prawne aspekty współpracy z rodzicami, ochrona danych osobowych, stosowanie KPA, ocena pracownicza”.

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

Liczba godzin: 6 godzin zegarowych.

Miejsca i terminy szkoleń: ośrodki doskonalenia nauczycieli w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Pile i Lesznie od 30 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. – harmonogram szkoleń w załączeniu.

Cena szkolenia: 13 zł.

Szczegółowe informacje o szkoleniu