Szkolenie “Biblioterapeutyczna moc literatury z perspektywy dziecięcego czytelnika”    12.04.2018
Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w szkoleniu

“Biblioterapeutyczna moc literatury z perspektywy dziecięcego czytelnika”

adresowanym do wszystkich nauczycieli, a szczególnie przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarzy, pedagogów i wychowawców świetlic.

Cele szkolenia:
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat mechanizmu terapeutycznego oddziaływania tekstu literackiego i filmowego;
  • zachęcenie do wykorzystania elementów biblioterapeutycznego wzorca pracy z tekstem kultury w zajęciach edukacyjnych na użytek zdrowia emocjonalnego dzieci.
Zagadnienia:
  • mechanizmy terapeutycznego oddziaływania literatury i filmu z perspektywy dziecięcego odbiorcy;
  • istota bajki relaksacyjnej i możliwości jej zastosowania w zajęciach przedszkolnych   szkolnych;
  • tekst kultury jako bajka psychoedukacyjna (analiza warstwy psychologicznej i wychowawczej książek dla dzieci na przykładzie nowości wydawniczych);
  • metodyczne ramy pracy z utworem literackim na użytek profilaktyki zdrowia emocjonalnego dzieci.
Koszt szkolenia – 100 zł

Zajęcia poprowadzi pani Wiesława Kozłowska – wykładowca PWSZ w Koninie, pedagog, polonista, logopeda.

Szkolenie rozpocznie się 18 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, drugie spotkanie zaplanowano na 25 kwietnia 2018 r.

Z uwagi na zbliżający się termin zajęć prosimy o elektroniczne zgłaszanie swojego udziału poprzez Internetowy System Obsługi Szkoleń – nr szkolenia: 2K/24.