Szkolenie grantowe “Zadania pedagoga szkolnego…“    19.06.2018
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu organizuje szkolenie w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Zadania pedagoga szkolnego a diagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży. Rola pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz sposoby dokumentowania podejmowanych działań”.

Adresaci szkolenia: pedagodzy szkolni z województwa wielkopolskiego.

Cele ogólne szkolenia – podniesienie kompetencji pedagogów szkolnych w zakresie:
  • realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
  • umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • sposobów dokumentowania podejmowanych działań.
Szkolenie dla poszczególnych grup będzie realizowane od 15.09.2018 do 29.09.2018 w placówkach doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.

Szczegółowe informacje