Szkolenie grantowe “Wykorzystanie TIK w edukacji…“    19.06.2018
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu organizuje szkolenie w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Wykorzystanie TIK w edukacji – najnowsze osiągnięcia dydaktyki w zakresie form i metod pracy z wykorzystaniem TIK. Nauka programowania, kodowanie i programowanie od przedszkola”.

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego.

Cel główny szkolenia: nauczyciel odpowiednio wykorzystuje kodowanie i programowanie na poszczególnych etapach rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Szkolenie dla poszczególnych grup będzie realizowane od 5.09.2018 do 27.09.2018 w placówkach doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.

Szczegółowe informacje