Szkolenie grantowe “Integralne podejście do procesu wychowania…“    19.06.2018
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu organizuje szkolenie w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Integralne podejście do procesu wychowania i nauczania. Wzmocnienie roli wychowawczej szkoły – rola i zadania wychowawcy we współczesnej szkole, umiejętności wychowawcze nauczyciela”

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

Cele główne szkolenia:
  • poznanie koncepcji nauczania i wychowania integralnego,
  • określenie roli nauczyciela-wychowawcy,
  • kształcenie umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela-wychowawcy.
Szkolenie dla poszczególnych grup będzie realizowane od 6.09.2018 do 14.09.2018 w placówkach doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.

Szczegółowe informacje

Informacja na stronie internetowej CDN w Pile z odnośnikiem do rejestracji