Konferencje metodyczne “Wychowawcza rola szkoły – wczoraj i dziś”    20.08.2018
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie organizuje w dniu 22 września 2018 r. o godz. 10.00 w ramach XX Konińskich Spotkań Edukacyjnych konferencje metodyczne pod hasłem

“Wychowawcza rola szkoły – wczoraj i dziś”.

Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi wszystkich typów szkół i placówek.

Honorowy patronat nad konferencją pełni Wielkopolski Kurator Oświaty.

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Przyjaźni 1.

W programie:

Część I: wykładowa, godz. 10.00
(Część wykładowa znajduje się w Ofercie Centrum pod tematem XX Konińskie Spotkania Edukacyjne 3F/4.)
  1. Otwarcie konferencji i wystąpienia zaproszonych gości – Jarosław Jankowski, Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
  2. “Kto i jak może (za)dbać o zdrowie i samopoczucie nauczycieli? Refleksje z perspektywy psychologii pozytywnej” – dr Ewa Kasperek-Golimowska, Pracownia Edukacji Zdrowotnej, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu /40 min/
  3. “Podejście interakcyjne w dydaktyce – próby, dyskusje, przykłady” – dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. KPSW w Jeleniej Górze, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze /40 min/
  4. “Egzaminy zewnętrzne a nowa podstawa programowa” – dr Wioletta Kozak, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie /40 min/
Część II: spotkania edukacyjne z nauczycielami
(Odnośnik do harmonogramu warsztatów znajduje się poniżej.)
  1. Warsztaty, seminaria, konferencje realizowane od września do października 2018 r. uwzględniające zagadnienia w zależności od specyfiki przedmiotowej w obszarach między innymi podstawy programowej szkół branżowych i ponadpodstawowych, egzaminu po szkole podstawowej, problemów wychowawczych oraz metodyki przedmiotu.
Na części wykładową i warsztatową należy zapisywać się osobno. Zarejestrowanie się jest warunkiem (koniecznym) otrzymania potwierdzenia uczestnictwa.

Zapraszam

Jarosław Jankowski
Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie

Informacja o konferencjach

Harmonogram spotkań edukacyjnych (warsztatów)