Szkolenie grantowe “Techniczne aspekty wykorzystania «Aktywnej tablicy»…    22.08.2018

Zapraszamy na szkolenie organizowne w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Techniczne aspekty wykorzystania «Aktywnej tablicy» z elementami dydaktyki.
Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu dotyczącym programu
«Aktywna tablica»”
.

Uwaga: rejestracja na grant od 27 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu: https://odnpoznan.pl/produkt,pl,granty,651.html.

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.

Cele: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania nowych technologii, w tym zasobów Internetu i tablic/monitorów interaktywnych w czasie zajęć dydaktycznych.

Lokalizacja: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła.

P r o g r a m

Część wykładowa

Zagadnienia technologii sieciowych i dostępu do Internetu
 • Rodzaje sieci: LAN i WAN
 • Czynniki decydujące o dobrej pracy sieci
 • Profesjonalna infrastruktura informatyczna w szkole
 • Dzielenie się doświadczeniem
Wydajność Internetu w szkole a płynny dostęp do edukacyjnych zasobów cyfrowych
 • Portale z zasobami edukacyjnymi
 • Wykorzystanie w procesie lekcyjnym quizów on-line
 • Interaktywne zasoby webowe do budowy ćwiczeń on-line na tablice interaktywne
 • Narzędzia komunikacyjne w chmurze MS Office 365
 • Wykorzystanie darmowych narzędzi Chmury Google i MS Office 365 w pracy zespołowej on-line
 • Przegląd nowości w software dydaktycznym
 • Dzielenie się doświadczeniem
Perspektywy dla infrastruktury sieciowo-sprzętowej w szkolnictwie
 • Obecne kierunki zmian dostępu do Internetu w placówkach edukacyjnych
 • Urządzenia mobilne w edukacji
 • Idea BYOD (Bring Your Own Device)
 • Pojawienie się nowych urządzeń cyfrowych w szkołach
 • Dzielenie się doświadczeniem
Korzystanie z zasobów cyfrowych on-line w czasie lekcji
 • System kontroli dostępu do sieci
 • Zabezpieczenie sieci przed treściami niepożądanymi
 • Ochrona antywirusowa urządzeń
 • Netykieta - zasady korzystania z sieci
 • Modele wykorzystania technologii w pracy z uczniem
 • Przygotowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ICT
 • Przykłady scenariuszy lekcji z wykorzystaniem nowych technologii
 • Nowe technologie aktywnym środowiskiem pracy ucznia.
 • Dzielenie się doświadczeniem
Część warsztatowa: projektowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK i “Aktywnej tablicy”.

Czas trwania: 6 godzin zegarowych.

Cena: 13 zł

Harmonogram

Termin realizacji
Godziny szkolenia
(od-do)
Kadra dydaktyczna
(prowadzący szkolenie)
Nazwa i adres obiektu, w którym będzie
odbywać się szkolenie
29.09.2018 9.00-15.45Tadeusz Nowik
Roman Dwulit
Sławomir Kozłowski
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła
9.10.2018 9.00-15.45 Tadeusz Nowik
Roman Dwulit
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
10.10.2018 9.00-15.45 Tadeusz Nowik
Roman Dwulit
Kamil Prozorowski
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie,
ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno
20.10.20189.00-15.45Tadeusz Nowik
Roman Dwulit
Mariusz Kordylewski
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
2.10.20189.00-15.45 Tadeusz Nowik
Roman Dwulit
Wojciech Kos
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz

Kierownik: Tadeusz Nowik, e-mail: tadeusz.nowik@odnpoznan.pl, tel.: 618 584 745, tel. kom.: 508 381 753.

Opiekun w CDN w Koninie: Mariusz Kordylewski, e-mail: mkordylewski@cdnkonin.pl.