Program stypendialny Samorządu Województwa Wielkopolskiego    22.08.2018
Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2007 r. przyznaje uczniom szkół ponadpodstawowych, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentom szkół wyższych stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla młodzieży do dalszego rozwoju naukowego.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu stypendialnego. Informujemy, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XL VIII/1103/18 z dnia 23 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2017 r. poz. 6135) wprowadził nowy “Regulamin przyznawania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego” oraz nowy “Regulamin przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”.

Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub przesłać pod adresem Urzędu w terminie do 20 października 2018 r. Dodatkowo wersję elektroniczną dokumentu (bez załączników) należy przesłać pod adresem e-mail Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl).

Nowy “Regulamin przyznawania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego” oraz nowy “Regulamin przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego” wraz z wzorami wniosków o przyznanie stypendium są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Internetowy odnośnik: https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego.

Zachęcamy do skorzystania z programu!