Konferencja dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych    3.09.2018
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie serdecznie zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do udziału w X edycji konferencji z cyklu “Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego”. Temat przewodni X konferencji: “Gatunki inwazyjne w parkach krajobrazowych – szanse i zagrożenia”.

Konferencja organizowana jest przez Zespół ds. Edukacji Ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym.

Termin konferencji: 21-22 września 2018 r.

Zapraszamy

Informacja o konferencji

Karta zgłoszenia