Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów    23.10.2018
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – w imieniu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu – zwraca się z prośbą o poinformowanie zainteresowanych nauczycieli Państwa szkół o rozpoczęciu przez OKE cyklu szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku: https://egzaminatorzy.oke.poznan.pl/files/cms/14/szkolenia_e8.pdf .

Zaplanowano również w dniach 18-20 grudnia 2018 r. przeprowadzenie ogólnopolskiej próby dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.

Ponadto przypominamy, że rozpoczęły się spotkania szkoleniowe z zakresu obsługi systemu SIOEO dla szkół przeprowadzających egzamin ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://www.oke.poznan.pl/