Szkolenia z zakresu awansu zawodowego nauczycieli    24.10.2018
Wszystkich zainteresowanych następującymi szkoleniami:
  • “Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego: kluczowe ogniwo w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)” (3W/15),
  • “Od nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowanego: etap mistrzostwa zawodowego w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)” (3W/16),
  • “Mentoring w systemie awansu zawodowego nauczycieli, czyli status i zadania opiekuna stażu” (3W/17),
informujemy, że z przyczyn organizacyjnych warsztaty realizowane będą z początkiem roku 2019. Nauczyciele, którzy zgłosili się na szkolenia, otrzymają pocztą elektroniczną szczegółowe dane dotyczące terminów i miejsca zajęć. Prosimy także o uiszczanie opłaty za powyższe szkolenia w nowym 2019 roku.

Jeżeli opłata za szkolenie została już uiszczona, to wpłacone środki zostaną przelane na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty.