Szkolenie grantowe “Warunki i sposób realizacji podstawy programowej…”    25.10.2018
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówki doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Pile i Poznaniu zapraszają do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr WAF 272.53.2018

“Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.”.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele zatrudnieni w liceach, technikach i planowanych do zatrudnienia w branżowej szkole II stopnia na terenie województwa wielkopolskiego, którzy w roku szkolnym 2018/2019 i kolejnych latach będą nauczali matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii. W szkoleniu powinien uczestniczyć minimum jeden przedstawiciel z każdego liceum ogólnokształcącego, technikum lub przyszłej branżowej szkoły II stopnia na terenie województwa wielkopolskiego. W szkoleniu mogą również uczestniczyć nauczyciele innych szkół.

Szkolenia odbędą się w okresie 12-26 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej CDN w Lesznie