Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli polonistów (3S/3)    8.11.2018
Wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach sieci “Edukacja polonistyczna w kontekście kompetencji kluczowych i innowacji pedagogicznych” (3S/3) informujemy, że z przyczyn organizacyjnych szkolenie rozpocznie się z początkiem roku 2019. Nauczyciele, którzy zgłosili swój akces do pracy w sieci, otrzymają pocztą elektroniczną szczegółowe dane dotyczące terminów i miejsca zajęć.