Szkolenie dla polonistów w zakresie nowatorskich inicjatyw (3W/45)    8.11.2018
Wszystkich zainteresowanych szkoleniem “Nowatorskie inicjatywy polonistów w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnych” (3W/45) informujemy, że z przyczyn organizacyjnych warsztaty realizowane będą z początkiem roku 2019. Nauczyciele, którzy zgłosili się na szkolenie, otrzymają pocztą elektroniczną szczegółowe dane dotyczące terminów i miejsca zajęć. Prosimy także o uiszczanie opłaty za powyższe szkolenie w nowym 2019 roku. Jeżeli opłata za szkolenie została już uiszczona, to wpłacone środki zostaną przelane na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty.