Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny”    27.11.2018
Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Regionalny Komitet Organizacyjny zaprasza uczniów z Państwa szkół do udziału

w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny”,

który odbędzie się 21 marca 2019 r.; rozpoczęcie o godz. 9:00.

W celu dokonania rejestracji szkoły i zgłoszenia uczestników należy skorzystać ze strony internetowej http://www.kangur-mat.pl.

Dokument Zgoda dyrektora szkoły na udział w konkursie i zobowiązanie szkolnego opiekuna do przeprowadzenia konkursu (wygenerowany podczas elektronicznej rejestracji) należy podpisać, a następnie przesłać pod adresem Komitetu Regionalnego z siedzibą w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin (tel. 63 245 75 20) lub podpisany dokument zeskanować i elektroniczną kopię wysłać pod adresem e-mail mpogodska@cdnkonin.pl.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny” i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów (druk dostępny na stronie internetowej konkursu) opiekun szkolny powinien przechowywać wraz z listą uczestników do końca roku szkolnego.

Małgorzata Pogodska
Koordynator regionalny

Regulamin konkursu