Nowo zatrudnieni nauczyciele doradcy metodyczni    9.11.2019
Informujemy, że od dnia 21 października 2019 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zatrudnieni są nauczyciele doradcy metodyczni: Pani Małgorzata Gralewski, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie w charakterze doradcy metodycznego nauczycieli uczących języków obcych oraz Pani Jolanta Żukowska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie jako doradca metodyczny nauczycieli uczących języka polskiego. Ponadto w Centrum od wielu lat powierzenie obowiązków doradcy nauczycieli biologii ma Pani Jolanta Staszak, nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.

Akty powierzenia obowiązków nowo powołanym doradcom metodycznym zostały uroczyście wręczone 30 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim na spotkaniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty.

Gratulujemy Koleżankom decyzji i życzymy sukcesów w pracy doradczej.

Nauczycieli zainteresowanych wsparciem metodycznym w zakresie specjalności: język obcy, język polski i biologii zapraszamy do korzystania z oferty doradztwa zamieszczonej na stronie internetowej Centrum w zakładce “Doradztwo”.

Zapraszamy!