Wstecz

Dalej

O KNO na stronach innych instytucji    23.03.2020
Szanowni Państwo!
Tutaj znajdą Państwo informacje na temat rozwiązań dotyczących kształcenia na odległość oraz sytuacji prawnej nauczycieli podczas epidemii.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
https://www.gov.pl/web/edukacja

Ośrodek Rozwoju Edukacji
ttps://www.ore.edu.pl/

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
http://ko.poznan.pl/

Związek Nauczycielstwa Polskiego
https://znp.edu.pl/

Elementarz.org (podręczniki elektroniczne)
https://elementarz.org/

Dzwonek.pl (platforma kształcenia na odległość)
https://www.dzwonek.pl/

epodreczniki.pl (podręczniki i materiały do KNO)
https://epodreczniki.pl/

Centralna Komisja Egzaminacyjna (arkusze egzaminacyjne)
https://cke.gov.pl/

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej – Zdalne lekcje (konspekty lekcji)
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość
Dostawca szyfrowania strony

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

28759480