Konkurs “Patron roku 2021 – kardynał Stefan Wyszyński”    16.03.2021
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie

“Patron roku 2021 – kardynał Stefan Wyszyński”.

Organizatorami konkursu są Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie.

Konkurs polega na wykonaniu przez uczniów pracy – strony z encyklopedii dotyczącej postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Terminarz konkursu:
  • Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie pod adresem organizatora – do 12.04.2021. Zeskanowną kopie zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną bezpośrednio do koordynatora – pani Agnieszki Piekarskiej, e-mail: aga.piekarska@onet.pl
  • Przesłanie pocztą elektroniczną wyłonionych ze szkół prac uczniów wraz z metryczką i oświadczeniem bezpośrednio do koordynatora – pani Agnieszki Piekarskiej (e-mail: aga.piekarska@onet.pl ) – 21.05.2021
  • Opublikowanie przez komisję konkursową listy finalistów konkursu na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych organizatorów konkursu – do 11.06.2021
Szczegółowe informacje