Program “Aktywny powrót do szkoły…”    27.04.2021
Szanowni Państwo,

w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego ruszył program “Aktywny powrót do szkoły – WF z AWF” realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz wszystkie akademie wychowania fizycznego. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego szkół podstawowych i średnich z Wielkopolski i województwa lubuskiego mogą rejestrować się na szkolenia w naszej Uczelni, które będą organizowane w Poznaniu oraz w Filii AWF w Gorzowie Wielkopolskim.

Pierwszy etap programu obejmuje jednodniowe, kompleksowe szkolenie – w wykłady i warsztaty o tematyce zdrowotnej, psychologicznej, a także metodycznej dotyczące metod przeciwdziałania skutkom siedzącego trybu życia, braku aktywności fizycznej, izolacji społecznej i skutkom zdrowotnym, jakie pojawiają się w związku z pandemią. Nauczyciele, którzy ukończą szkolenie i zdobędą certyfikat będą mogli, wraz ze swoją szkołą, aplikować o pieniądze na uruchomienie dodatkowych zajęć o charakterze ruchowym – Sport Klubów i tym samy wziąć udział w drugim etapie programu. Zajęcia przewidziano dla grup do 20 osób. Pozwoli to na przeprowadzenie około 300 tys. godzin zajęć.

Nauczyciele mogą zgłosić się na szkolenie poprzez formularz na stronie: https://www.wfzawf.pl/. Rejestracja wymaga wpisania specjalnego kodu, który z ministerstwa otrzymali dyrektorzy szkół. Po wypełnieniu formularza zgłoszenie trafi do właściwej Uczelni. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W przypadku braku dostępności do kodów lub innych spraw, pytania prosimy kierować pod adresem e-mail: poznan@wfzawf.pl lub telefonicznie: 797 274 188 (kierownik biura), 797 274 114 (sekretariat Poznań), 797 274 196 (sekretariat Gorzów Wielkopolski) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00.