Konkurs “Edukacja w dobie pandemii”    4.05.2021
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie na mem pod hasłem “Edukacja w dobie pandemii”.

Celem konkursu jest
  1. rozwijanie umiejętności graficznych, plastycznych i informatycznych,
  2. poznanie gatunku wypowiedzi internetowej – memu,
  3. promocja szkolnych talentów oraz zachęcenie uczniów do kreatywnej pracy z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi informatycznych.
Terminarz konkursu:
  • Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie pod adresem organizatora – do 22.05.2021
  • Przesłanie pocztą elektroniczną wyłonionych ze szkół prac uczniów wraz z metryczką i oświadczeniem bezpośrednio do koordynatora – pani Wioletty Poturały (e-mail: wpoturala@cdnkonin.pl) – do 29.05.2021
  • Opublikowanie przez komisję konkursową listy finalistów konkursu na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych organizatorów konkursu – do 11.06.2021
Regulamin i załączniki