Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego    1.06.2021
Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości składania do dnia 20 października 2021 r. wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii “uczeń” oraz w kategorii “student”.

Zasady udzielania ww. stypendium uczniom szkół ponadpodstawowych, słuchaczom kolegium pracowników służb społecznych oraz studentom szkół wyższych zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego zostały ustanowione Uchwałami nr XLVIII/1103/18 oraz XLVIII/1104/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r.

Dokumentacja dotycząca stypendiów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – https://www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego.