Wyłanianie kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych    16.07.2021

Szanowni Państwo,
Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił 13 lipca 2021 r. wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych następujących przedmiotów/obszarów (wykaz dotyczy specjalności doradców zatrudnianych w CDN w Koninie):
  • język polski (szkoła ponadpodstawowa)
  • język angielski
  • matematyka
  • informatyka
  • geografia
  • chemia
  • przyroda
Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata. Wymiar czasu pracy to 0,5 etatu (z możliwością indywidualnego dostosowania w przedziale od 0,4 do 0,8 etatu).

Szczegółowe informacje