Konkurs “Będę Biznesmenem – BeBi”    31.08.2021
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie informuje o organizowanym konkursie dla uczniów szkół ponadpodstawowych “Będę Biznesmenem – BeBi”.

Celem Konkursu jest pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości. Zwycięzcy konkursu atrakcyjne otrzymają nagrody i wyróżnienia.

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 5 listopada 2021 r. pod adresem Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno; prosimy o dodanie na kopercie dopisku “Konkurs Będę Biznesmenem – BeBi”.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu w CDN w Koninie: Lidia Kantek, tel. 63 245 75 20 wew. 220, e-mail: lkantek@cdnkonin.pl.

Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi” (zawiera kartę zgłoszenia do konkursu oraz szablon świadczenia uczestnika i opiekuna zespołu)