Materiały dydaktyczne do pobrania    27.09.2021
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie informuje, że od 27 września 2021 r. w holu budynku CDN w Koninie na ul. Sosnowej 14 udostępnione zostaną nieodpłatnie materiały dydaktyczne w postaci arkuszy egzaminacyjnych z zakresu matury i egzaminu ósmoklasisty. Arkusze można pobierać osobiście każdego dnia roboczego w godzinach od 8.00 do 15.00 (do wyczerpania zasobów).

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy w gościnne progi CDN w Koninie.