Międzynarodowy Dzień Dziewcząt    8.10.2021
Szanowni Państwo,

11 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziewcząt.

Jest to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2011 roku, którego celem jest przybliżenie społeczeństwu szczególnych wyzwań, przed jakimi stoją młode kobiety na całym świecie. Instytucje odpowiedzialne za edukację odgrywają szczególną rolę w upowszechnianiu wiedzy na ten temat oraz budowaniu świadomości o konieczności wzmacniania tych grup, które są narażone na ograniczenia wynikające z praktyki kulturowej i społecznej.

Z tej okazji jednostki i instytucje działające w obszarze edukacji podległe Departamentowi Kultury i Nauki UMWW odpowiedziały entuzjastycznie na list – od Członkini Zarządu Pani Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – rozesłany dzięki uprzejmości Pani Dorota Kinal Dyrektorki Departamentu Edukacji i Nauki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, włączyły się w obchody Międzynarodowego Dnia Dziewcząt 11 października w formie odpowiedniej dla profilu swojej działalności.

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Informacja o działaniach z okazji Międzynarodowego Dnia Dziewcząt w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w roku szkolnym 2021/2022