Sympozjum poświęcone Stefanowi Wyszyńskiemu    10.11.2021