Wyniki konkursu “40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”    29.12.2021
Szanowni Państwo,

organizatorzy bardzo dziękują uczniom i nauczycielom za to, że biorąc udział

w Wojewódzkim Konkursie Historycznym “40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”

włączyli się w obchody tej wyjątkowej dla naszego kraju rocznicy.

Gratulacje składamy laureatom, wyróżnionym osobom oraz wszystkim, którzy przysłali prace konkursowe. Informujemy, że wpłynęło 58 prac w formie infografiki.

Patronat honorowy nad konkursem objął Wielkopolski Kurator Oświaty Pan Robert Gaweł. Ze względu na sytuację w kraju spowodowaną pandemią COVID-19 organizator konkursu powiadomi wyróżnione osoby o terminie i miejscu wręczenia nagród.

Wyniki konkursu