Program “Spójrz Inaczej” podstawą długofalowych działań wychowawczych…    23.03.2022
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychoprofilaktyki “Spójrz Inaczej” zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w formie stacjonarnej:

Szkolenie z dotacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2022.
Projekt: Program “Spójrz Inaczej” podstawą długofalowych działań wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
.

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki “Spójrz Inaczej” proponuje udział w 35 godz. warsztacie przygotowującym do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach I-III według rekomendowanego programu profilaktyczno-wychowawczego “Spójrz Inaczej”.

Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Szkolenie odbędzie się w dniach 14-17 maja 2022 r.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się w bazie ISOS poprzez stronę Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Maksymalna liczba uczestników szkolenia – 15 osób, w rekrutacji liczyć będzie się kolejność zgłoszeń. Utworzona zostanie także lista rezerwowa.

Szczegółowe informacje