Zaproszenie na spotkanie w ramach Klubu Dyrektora    4.05.2022
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza Państwa Dyrektorów na spotkanie on-line z ekspertem ds. prawa oświatowego – p. L. Zaleśnym.

Temat webinarium:

“Nowości w zakresie statusu nauczyciela, w tym czynności związane z procedurami kończącymi staże w ramach awansu zawodowego” (M/11).

Termin: 12 maja 2022 r. – godz. 9.00-12.00 (on-line).

Program zajęć:
  1. Czynności związane z procedurami kończącymi staże w ramach awansu zawodowego.
  2. Nowości w zakresie statusu nauczyciela.
  3. Nowości w zakresie kwalifikacji zatrudnianych nauczycieli.
  4. Odpowiedzi na pytania.
Cele szkolenia:
  • przypomnienie czynności dyrektorów związanych z procedurami kończącymi staże w ramach awansu zawodowego;
  • ukazanie problematyki przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023;
  • zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów) w zakresie statusu i kwalifikacji zatrudnianych nauczycieli.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapisywanie się poprzes ISOS (https://cdnkonin.pl).

Koordynator szkolenia: A. Czaplicka-Wojtas (aczaplicka@cdnkonin.pl; tel. 63 242 23 32 wew. 211).