Konkurs “Będę Biznesmenem – BeBi”    13.07.2022
Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi”.

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

Celem konkursu jest pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

Prace konkursowe należy przesłać do 11 października 2022 r. pod adresem: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno; na kopercie proszę umieścić dopisek: “Będę Biznesmenem – BeBi”.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt: Lidia Kantek, tel. 63 245 75 20, wew. 220 lub e-mail: lkantek@cdnkonin.pl.

Szczegółowe informacje w załączniku:

Regulamin konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi” (zawiera także kartę zgłoszenia do konkursu oraz oświadczenie członka i opiekuna zespołu)