Szkolenie “Stan prawa oświatowego na starcie roku szkolnego 2022/2023”    22.09.2022
Szanowni Państwo,

Klub Dyrektora zaprasza dyrektorów szkół i placówek na spotkanie z ekspertem ds. prawa oświatowego – panem Leszkiem Zaleśnym.

Temat spotkania: “Stan prawa oświatowego na starcie roku szkolnego 2022/2023” (M/2)

Termin: 29 września 2022 r., godz. 9.00-12.00

Miejsce: CDN w Koninie, Konin, ul. Sosnowa 14, sala 208.

Program zajęć:
  1. Ustawy prawa oświatowego i ich praktyczny wpływ na działalność przedszkoli, szkół i placówek na początku roku szkolnego 2022/2023.
  2. Przepisy wykonawcze z zakresu prawa oświatowego i ich praktyczny wpływ na działalność przedszkoli, szkół i placówek na początku roku szkolnego 2022/2023.
  3. Projekty nowych przepisów prawa oświatowego (ustaw i rozporządzeń).
  4. Konsultacje indywidualne w zakresie zmian.
Cele:
  • przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym;
  • określenie wpływu zmian w przepisach na zmianę statusu nauczycieli szkole.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapisywanie się w ISOS na (https://szkolenia.cdnkonin.pl/) do dnia 27 września 2022 r.

Osoba do kontaktu: A. Czaplicka-Wojtas (aczaplicka@cdnkonin.pl; tel. 63 242 23 32 wew. 232).