Reforma oświaty
Działania CDN w Koninie związane z wdrażaniem od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej

Pobierz folder 1.   Pobierz folder 2.


Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w ramach przygotowań do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej postawy programowej podjęło następujące działania:
  1. Nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni uczestniczyć będą w ogólnopolskich szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
  2. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z MODN w Koninie zorganizuje konferencje metodyczne dla nauczycieli przedmiotów dotyczące reformy oświaty i wdrażania nowej postawy programowej w dniach 21-22 kwietnia 2017 r.
  3. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zorganizuje konferencję “Edukacja informatyczna w szkole – dziś i jutro” w dniu 7 kwietnia 2017 r. W ramach konferencji wystąpi pani dr Anna Beata Kwiatkowska z UMK w Toruniu – autor podstawy programowej do informatyki oraz prof. Lech Mankiewicz wygłosi wykład na temat “Nie bójmy się cyfrowej edukacji”.
  4. CDN podjął współpracę z wydawnictwami. Zorganizowane zostaną konferencje metodyczne z udziałem przedstawicieli wydawnictw.
  5. Nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni oraz eksperci zewnętrzni przeprowadzą bezpłatne warsztaty metodyczne dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów pt. “Założenia nowej podstawy programowej i jej wdrażanie" w miesiącach maj-czerwiec zgodnie z harmonogramem, który wkrótce będzie dostępny na stronie www.cdnkonin.pl.
  6. Na zamówienie dyrektorów nauczyciele konsultanci przeprowadzą szkolenia zespołów nauczycieli szkoły/placówki dotyczące zmian wynikających z nowych przepisów prawnych.
  7. Zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli i dyrektorów szkół w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie prowadzone będą konsultacje indywidualne dotyczące wdrożenia nowej postawy programowej.
  8. Spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i placówek obejmować będą zagadnienia związane z przygotowaniami do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej postawy programowej.
  9. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zorganizuje seminaria związane z wdrażaną reformą oświaty dla dyrektorów szkół na temat “Zmiany w prawie oświatowym” w dniu 23 lutego 2017 r. oraz “Funkcjonowanie szkoły/przedszkola w nowym kontekście prawnym” 30 marca 2017 r.
  10. W kwartalniku “Koniński Kurier Oświatowy” zamieszczone zostaną artykuły i informacje dotyczące nowej podstawy programowej i procesu jej wdrażania od roku szkolnego 2017/2018.
Informacje związane z wdrażaniem reformy programowej i naszymi działaniami będą sukcesywnie uaktualniane i uzupełniane na naszej stronie internetowej.

Informacje o reformie oświaty znajdziecie Państwo na stonach: