Dr hab. Piotr Gołdyn
Nauczyciel konsultant w Pracowni Kształcenia Ustawicznego
Telefon: 63 245 75 20, wew. 221
Email: pgoldyn@cdnkonin.pl
Pokój: 211