Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Lesznie i Poznaniu organizuje w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty szkolenie

“Rozwijanie kompetencji naukowo-technicznych”.

Adresat: 100 szkół podstawowych (po 1 nauczycielu II etapu edukacyjnego).

Cele ogólne szkolenia: celem szkolenia jest stworzenie sieci współpracy szkół w obszarze rozwijania kompetencji naukowo-technicznych w oparciu o cykl seminariów tematycznych.

Forma szkolenia: cykl 6 seminariów – przy czym pierwsze trzy odbędą się w podanych niżej terminach, natomiast pozostałe trzy w marcu-kwietniu 2018 r. Każde spotkanie trwa 4 godziny zegarowe, formy pracy – wykład, warsztat, wymiana doświadczeń.

Miejsce szkolenia: Leszno, Piła, Poznań.

Termin szkolenia: październik, listopad 2017 r., marzec, maj, kwiecień 2018 r.
Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice!

O szczegółach dotytczących programu zdrowego żywienia w szkołach dowiecie się na stronie: http://ec.europa.eu/poland/news/170731_milk_fruits_pl

Celem programu jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Obejmuje on rozdawanie owoców, warzyw i produktów mlecznych, a także specjalny plan edukacyjny, dzięki któremu uczniowie poznają znaczenie odpowiedniego żywienia i dowiedzą się, w jaki sposób produkowana jest żywność.

Prosimy zapoznać się z projektem “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” na stronie internetowej zawodowcy.org.


« Poprzednia          Następna »