Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Regionalny Komitet Organizacyjny zaprasza uczniów z Państwa szkół do udziału

w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny”,

który odbędzie się 15 marca 2018 r.; ropoczęcie o godz. 9:00.

W celu dokonania rejestracji szkoły i zgłoszenia uczestników należy korzystać ze strony internetowej www.kangur-mat.pl .

Zgłoszenia uczestników należy dokonać w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zachęca uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego do udziału

w XXVII Międzypowiatowym Konińskim Konkursie Poetyckim im. Bogusława Janiszewskiego “Poezja młoda – poezja nowa”.

Wiersze należy przesyłać w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu – 23 marca 2018 r.

Regulamin Konkursu

Plakat Konkursu
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Języka Angielskiego,

zapraszamy do udziału

Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego “Fox”,

który odbędzie się we wtorek 27 lutego 2018 r., początek 8:00-8:30.

Rejestracji uczestników zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji e-rejestracji będzie można dokonać od 20 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, za którego zostanie uiszczona opłata konkursowa w wysokości 9 zł.

Szczegółowe informacje na stronie http://fox.bielsko.pl/pages/strona-glowna.

Serdecznie zapraszamy do udziału tegorocznej edycji konkursu.

Lidia Kantek, regionalny koordynator konkursu

Regulamin konkursu

Plakat konkursu

Instrukcja elektronicznej rejestracji

Zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji programu zdrowego żywienia dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

“Zdrowe – nietrudne”.

Nagrody:
  • Specjalne nagrody w wysokości 3000 zł dla dwóch szkół, które zaangażują największą liczbę rodziców, którzy zgłoszą się do konkursu dla rodzin.
  • Wycieczka dla zwycięskiej klasy na Stadion Narodowy w Warszawie. 10 wyróżnień w postaci warsztatów z robotyki i programowania “Zaprogramuj się na zdrowe-nietrudne”.
Informacja o programie

Zgłoszenie udziału
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Lesznie i Poznaniu organizuje w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty szkolenie

“Rozwijanie kompetencji naukowo-technicznych”.

Adresat: 100 szkół podstawowych (po 1 nauczycielu II etapu edukacyjnego).

Cele ogólne szkolenia: celem szkolenia jest stworzenie sieci współpracy szkół w obszarze rozwijania kompetencji naukowo-technicznych w oparciu o cykl seminariów tematycznych.

Forma szkolenia: cykl 6 seminariów – przy czym pierwsze trzy odbędą się w podanych niżej terminach, natomiast pozostałe trzy w marcu-kwietniu 2018 r. Każde spotkanie trwa 4 godziny zegarowe, formy pracy – wykład, warsztat, wymiana doświadczeń.

Miejsce szkolenia: Leszno, Piła, Poznań.

Termin szkolenia: październik, listopad 2017 r., marzec, maj, kwiecień 2018 r.
Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice!

O szczegółach dotytczących programu zdrowego żywienia w szkołach dowiecie się na stronie: http://ec.europa.eu/poland/news/170731_milk_fruits_pl

Celem programu jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Obejmuje on rozdawanie owoców, warzyw i produktów mlecznych, a także specjalny plan edukacyjny, dzięki któremu uczniowie poznają znaczenie odpowiedniego żywienia i dowiedzą się, w jaki sposób produkowana jest żywność.

Prosimy zapoznać się z projektem “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” na stronie internetowej zawodowcy.org.


« Poprzednia          Następna »