Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
oraz Regionalny Komitet Organizacyjny
zaprasza uczniów z Państwa szkół do udziału

w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny”,

który odbędzie się 21 marca 2019 r.; rozpoczęcie o godz. 9:00.
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Języka Angielskiego

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału

w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego “FOX”

pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Konkurs w bieżącym roku szkolnym odbędzie się 5 marca 2019 r. (wtorek), początek o godzinie 8.00-8.30. Rejestracja uczestników do konkursu będzie prowadzona od 15 listopada 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.
Wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach sieci “Edukacja polonistyczna w kontekście kompetencji kluczowych i innowacji pedagogicznych” (3S/3) informujemy, że z przyczyn organizacyjnych szkolenie rozpocznie się z początkiem roku 2019. Nauczyciele, którzy zgłosili swój akces do pracy w sieci, otrzymają pocztą elektroniczną szczegółowe dane dotyczące terminów i miejsca zajęć.
Wszystkich zainteresowanych szkoleniem “Nowatorskie inicjatywy polonistów w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnych” (3W/45) informujemy, że z przyczyn organizacyjnych warsztaty realizowane będą z początkiem roku 2019. Nauczyciele, którzy zgłosili się na szkolenie, otrzymają pocztą elektroniczną szczegółowe dane dotyczące terminów i miejsca zajęć. Prosimy także o uiszczanie opłaty za powyższe szkolenie w nowym 2019 roku. Jeżeli opłata za szkolenie została już uiszczona, to wpłacone środki zostaną przelane na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty.
Wszystkich zainteresowanych następującymi szkoleniami:
  • “Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego: kluczowe ogniwo w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)” (3W/15),
  • “Od nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowanego: etap mistrzostwa zawodowego w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)” (3W/16),
  • “Mentoring w systemie awansu zawodowego nauczycieli, czyli status i zadania opiekuna stażu” (3W/17),
informujemy, że z przyczyn organizacyjnych warsztaty realizowane będą z początkiem roku 2019. Nauczyciele, którzy zgłosili się na szkolenia, otrzymają pocztą elektroniczną szczegółowe dane dotyczące terminów i miejsca zajęć. Prosimy także o uiszczanie opłaty za powyższe szkolenia w nowym 2019 roku.

Jeżeli opłata za szkolenie została już uiszczona, to wpłacone środki zostaną przelane na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem “Mistrzynie w szkołach”.

“Mistrzynie w szkołach” to autorski projekt Otylii Jędrzejczak, który jest realizowany przez jej fundację. Celem akcji jest mobilizacja dziewcząt w wieku licealnym do zwiększenia aktywności ruchowej. Projekt promuje aktywny tryb życia i akcentuje ważną rolę, jaką pełni lekcja wychowania fizycznego.

Szczegółowe informacje

Szanowni Państwo! Nauczyciele fizyki!

Prosimy o zpoznanie się z “Rekomendacją Polskiego Towarzystwa Fizycznego”, dotyczącą nauczania o opracowywaniu wyników pomiarów w szkołach.

Tekst zalecenia

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Fundacją Kultury Irlandzkiej i Konsulatem Honorowym Irlandii w Poznaniu, serdecznie zapraszają do skorzystania z projektów edukacyjnych dedykowanych uczniom szkół podstawowych i średnich oraz przedszkolakom.

Są to projekty edukacyjne:
  • “Irlandia w szkole”;
  • “Z Seanem przez świat”.


Informujemy o IV edycji programu edukacyjnego “Szkoły dziedzictwa. Ona”.

Program edukacyjny ma honorowy patronat Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Prezydenta Miasta Poznania, partnerem merytorycznym jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.


Prosimy zapoznać się z projektem “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” na stronie internetowej zawodowcy.org.


« Poprzednia          Następna »