Obraz na serwerze zewnętrznym
Szanowni Państwo,

doradcy metodyczni Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zapraszają nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych do udziału w bezpłatnych formach doradztwa metodycznego. Szczegółowe informacje o działalności doradców wraz z harmonogramem dyżurów metodycznych w budynku Centrum oraz budynkach Filii w Kole, Słupcy i Turku CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie zamieszczono na plakacie.
Szanowni Państwo,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na cykl szkoleń prowadzonych przez psychologa i terapeutę p. Joannę Piotrowską.

Ponadto zapraszamy na szkolenie prowadzone przez eksperta ds. prawa oświatowego – pana Leszka Zaleśnego: “Klub Dyrektora – dyrektor na starcie. Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów ze szkół dla dzieci i młodzieży na tle obowiązujących przepisów w roku szkolnym 2021/2022” (M/1).
Szanowni Państwo,
informujemy, że dostępne są scenariusze edukacyjne dotyczące upowszechniania informacji o COVID-19.
Scenariusze stanowią jeden z elementów projektu “REGIONAL COVID-HUB”. Beneficjentem projektu jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
Scenariusze edukacyjne są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego i zostały przygotowane przez zespoły eksperckie jako materiały pomocnicze dla nauczycieli lekcji biologii oraz materiały wspierające lekcje wychowawcze w zakresie COVID-19.
Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału

w Wojewódzkim Konkursie Historycznym
“40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”
.

Adresatami konkursu są uczniowe szkół:
  • podstawowych klas VI-VIII;
  • ponadpodstawowych.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczestników infografiki.

Nadsyłanie prac pocztą elektroniczną – do 17 grudnia 2021 r.

Regulamin konkursu z załącznikami

Szanowni Państwo,

27 września to data szczególna w historii Polski. 82 lata temu w Warszawie podjęto decyzję o powołaniu Służby Zwycięstwu Polski – organizacji, która stała się fundamentem Polskiego Państwa Podziemnego. Później przekształcono ją w Związek Walki Zbrojnej i na końcu w Armię Krajową. Był to fenomenem w dziejach okupowanej Europy. Stworzone zostały struktury administracji, które w konspiracji działały nieprzerwanie do 1945 r.
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie informuje, że od 27 września 2021 r. w holu budynku CDN w Koninie na ul. Sosnowej 14 udostępnione zostaną nieodpłatnie materiały dydaktyczne w postaci arkuszy egzaminacyjnych z zakresu matury i egzaminu ósmoklasisty. Arkusze można pobierać osobiście każdego dnia roboczego w godzinach od 8.00 do 15.00 (do wyczerpania zasobów).

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy w gościnne progi CDN w Koninie.
Szanowni Państwo,

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zapraszają uczniów klas IV-VI szkół podstawowych do udziału konkursie plastyczno-fotograficznym “Nasze – wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające życie mieszkańców mojej gminy/miejscowości” organizowanym w ramach projektu #BudujemySpołeczeństwoObywatelskie.


Szanowni Państwo,

w przestrzeni Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie pojawiło się czerwone serce. Jest to inicjatywa dyrektora Jarosława Jankowskiego. Nasze czerwone bijące serce ma podwójną symbolikę – z jednej strony wspomaga recykling, uczy selektywnego gromadzenia odpadów, umożliwia mieszkańcom w świadomy i łatwy sposób pozbycie się zbędnych nakrętek, z drugiej strony pomaga osobom potrzebującym.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Konina do wypełnienia serca plastikowymi nakrętkami, które zostaną przekazane na szczytny cel.

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zapoznania się z naborem do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.
Szanowni Państwo,

przypominamy, że trwa nabór do konkursów w ramach projektu edukacyjnego

“Budujemy społeczeństwo obywatelskie”.

Projekt kierowany jest do szerokiej rzeszy odbiorców począwszy od uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej aż do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Całość działań zakończy uroczysta gala połączona z wykładami.

« Poprzednia          Następna »