W a ż n e!

Szanowni Państwo!

Ze względu na modernizację systemu zgłoszeń na szkolenia (Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – ISOS) indywidualne konta uczestników szkoleń utworzone przed 20 sierpnia 2017 r. wygasły. Zatem, zapisując się na szkolenie, należy utworzyć nowe konto – zarejestrować się.

Przepraszamy za niedogodności.
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie zaprasza na bezpłatną konferencję metodyczną “Polubić czytanie”.

Na konferencję zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy miasta Konina i powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Konferencja odbędzie się 26 września 2017 r. o godz. 13:00 w CDN Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie przy ul. Przemysłowej 7, sala 02.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, zaprasza na konferencję metodyczną “Spójność i ciągłość nauczania przedmiotów przyrodniczych w świetle nowej podstawy programowej przyrody, biologii, fizyki i geografii”.

Na konferencję zapraszamy nauczycieli: przyrody, biologii, fizyki i geografii miasta Konina i powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Konferencja odbędzie się 11 października 2017 r. o godz. 15:30 w CDN w Koninie przy ul. Sosnowej 14.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie się na nią w naszym Internetowym System Obsługi Szkoleń (ISOS).
Szanowni Państwo!

Informujemy o organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Konkursie “Bądź EKO, działaj EKO!”. I edycja konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem “Walka ze smogiem”.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych z terenu Wielkopolski.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie do 20 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) pracy konkursowej wraz z kartą uczestnika oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego ucznia dotyczącym zakresu praw autorskich.
Szanowni Państwo!

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego “Warto wiedzieć, warto zobaczyć”.

I edycja konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem “Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy”.

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu dowolnej formy zajęć edukacyjnych, np.: scenariusza lekcji, imprezy, projektu, wystawy. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie do 20 października 2017 r.
Szanowni Państwo!

Departament Edukacji i Nauki w Poznaniu informuje o organizowanym konkursie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ”Będę Biznesmenem – BeBi“.

Celem konkursu jest pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości.

Kartę zgłoszenia do konkursu wraz z projektem należy złożyć do 31 października 2017 r.
Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice!

O szczegółach dotytczących programu zdrowego żywienia w szkołach dowiecie się na stronie: http://ec.europa.eu/poland/news/170731_milk_fruits_pl

Celem programu jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Obejmuje on rozdawanie owoców, warzyw i produktów mlecznych, a także specjalny plan edukacyjny, dzięki któremu uczniowie poznają znaczenie odpowiedniego żywienia i dowiedzą się, w jaki sposób produkowana jest żywność.
Szanowni Państwo Dyrektorzy
i Nauczyciele szkół i placówek
z terenu powiatu konińskiego!

Fundacja Mielnica,
Gmina Skulsk,
Stowarzyszenie Kadry dla Konina,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
oraz Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Skulsku
zapraszają uczniów do udziału

w Konkursie na projekt naukowy zorganizowanym
w ramach “Integracyjnego Festiwalu Nauki”
.

Konkurs odbędzie się 24 listopada 2017 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest opracowanie projektu naukowego
przez zespoły, w skład których będą wchodziły osoby niepełnosprawne.
Szczegółowy opis znajduje się w regulaminie konkursu.
Zespoły należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego
do 23 września 2017 r.


Prosimy zapoznać się z projektem “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” na stronie internetowej zawodowcy.org.


« Poprzednia          Następna »