Szanowni Państwo,

Klub Dyrektora wznawia działalność po wakacyjnej przerwie!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza Dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek na spotkania w ramach Klubu Dyrektora. Pierwsze spotkanie – “Stan prawa oświatowego na starcie roku szkolnego 2020/2021” – odbędzie się 7 października 2020 r. Szkolenie poprowadzi ekspert ds. prawa oświatowego Pan Leszek Zaleśny. Zapisywanie się na szkolenie stacjonarne (realizowane w rygorze sanitarnym) odbywa się poprzez ISOS (https://cdnkonin.pl/index.php).

Koordynator: A. Czaplicka-Wojtas (aczaplicka@cdnkonin.pl, tel. 63 242 23 32 wew. 211)
Szanowni Państwo!

“Eko-Szkoła” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w dniach od 1-30 września 2020 r., wyłącznie drogą elektroniczną.
Szanowni Państwo!

W dniach 29 sierpnia – 3 września 2020 roku w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie odbyło się nagrywanie fragmentów “Balladyny” Juliusza Słowackiego w ramach akcji Narodowego Czytania.

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Patronat Honorowy sprawuje Para Prezydencka. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.
Szanowni Państwo!

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w “Konkursie na najoryginalniejszy afisz teatralny do przedstawienia »Balladyna« Juliusza Słowackiego“.

Celem konkursu jest upowszechnienie znajomości “Balladyny” J. Słowackiego w związku z wyborem utworu do Narodowego Czytania 2020, promowanie aktywności twórczej oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, rozwijanie kreatywności.

Termin zgłoszenia prac konkursowych upływa 10 października 2020 roku.
Szanowni Państwo!

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej związana z podniesieniem świadomości korzyści płynących z kształcenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (VET).

Mottem inicjatywy jest “Discover Your Talent!”

Tydzień EVSW 2020 będzie wydarzeniem hybrydowym, które odbędzie się 9-13 listopada 2020 r. w Berlinie i on-line cyfrowo w całej UE.
Szanowni Państwo!

Minister Środowiska przy współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka RP i Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych powołuje do życia Młodzieżową Radę Ekologiczną działającą przy Ministerstwie Środowiska.

W skład Rady wejdą 32 osoby w wieku pomiędzy 13 a 31 rokiem życia, pochodzące z całej Polski. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla dzieci i młodzieży chcących zaangażować się w działania na rzecz ochrony środowiska.
Nagroda im. Ireny Sendlerowej
Szanowni Państwo,

Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosiło XIV edycję nagrody dla nauczycieli uczących tolerancji –

“Nagrody im. Ireny Sendlerowej »Za naprawianie świata«”.

Nagroda jest wyróżnieniem nadawanym pedagogom, którzy zajmują się edukacją międzykulturową, edukacją o Holokauście i prawach człowieka, działaniami na rzecz szacunku dla innych. Wysokość nagrody to 15 tys. złotych.

Zachęcamy do zgłaszania się do konkursu. Nabór trwa do 18 października 2020 r.

Szanowni Państwo

zachęcamy do udzialu w seminarium on-line “Neue Wege des Deutschlernens in Europa”.
Program seminarium będzie realizowany w dniach od 16 września 2020 r. do 20 października 2020 r.

Szczegółowe informacje (materiał w jezyku niemieckim i angielskim)
Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt poinformować, że nasza placówka uzyskała – decyzją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – akredytację. Przyznana akredytacja stanowi potwierdzenie, że Centrum Doskonalenia w Koninie zapewnia wysoką jakość prowadzonych szkoleń.

Szanowni Państwo!

Zpraszamy do przeczytania numeru okazowego nowego czasopisma-periodyku “Edusfera” poświęconego najbardziej istotnym problemom polskiej edukacji oraz promowaniu dobrych praktyk edukacyjnych.

Wydawcą czasopisma są Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Kolejne numery czasospisma w wersji elektronicznej będą pojawiać się w dziale “Publikacje”.

Pobierz czasopismo “Edusfera”


« Poprzednia          Następna »